imperial 360 giai phong - Nhà Hà Nội 68

Cập nhập tiến độ thanh toán chung cư 360 Giải Phóng

mat-bang-chuan-360-giai-phong.jpg

Sơ đồ phối cảnh chung cư 360 Giải Phóng Đợt 1: 25% Ký hợp đồng mua bán. Đợt 2: 10% khi xây tầng 3(30/3/2016) Đợt 3: 10% khi xây tầng 10(30/6/2016) Đợt 4: 10% xây đến tầng 20(30/9/2016) Đợt 5: 15% cất nóc(30/12/2016) Đợt 6: 25% bàn giao(31/12/2017) Đợt 7: 5% bàn giao sổ đỏ. […]

error: Content is protected !!